ฟู้ดเดลิเวอรี

ตอบข้อสงสัย ขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส3 และการใช้งานกับฟู้ดเดลิเวอรี

หลังจากที่กระทรวงการคลังได้โอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 1,500 บาท เมื่อวันที่ 1 ต.ค