ฟ้าทะลายโจร

หมอแผนไทยแนะฟ้าทะลายโจรพกไว้ไม่กลัวฝน!!

หมอแผนไทย แนะประชาชนทุกวัยใช้ยาฟ้าทะลายโจร แค่คนละแผง ติดตัวไว้ หายทันใจ ใช้ทันที เมื่อเริ่มเมื่อมีอาการหวัด เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล จาม เป็นยารักษากลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน