ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร

ผู้ป่วยได้ประโชยน์! รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเชื่อมั่นสังคมรอคอย “กัญชาเพื่อการแพทย์”

หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด การพิจารณาเนื้อหาการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 เพื่อใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ล่าสุดเตรียมล่ารายชื่อเสนอร่างกฎหมายตามเนื้อหาให้เสร็จในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการแพทย์และสาธารณสุข ขณะที่รอง ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุว่า หากถอดกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คนที่จะได้ประโยชน์ก็คือผู้ป่วย