ภัยร้ายใกล้ตัว

มนุษย์โง่เพิ่มขึ้น เพราะ “มลพิษหมอกควัน”

ปัญหา “มลพิษหมอกควัน” ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นับได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผล […]