ภัยแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือ สู้ภัยแล้ง

ตลอดช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงคุกคามในหลายพื้นที่ของประเทศ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ขุดลอกเหมืองพญาคำ พร้อมส่งเครื่องสูบน้ำช่วยชาวดอยหล่อพ้นภัยแล้ง

กรมชลประทาน ขุดลอกเหมืองพญาคำเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้ว พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร

กรมชลประทาน สำรวจอ่างเก็บน้ำเพิ่มเก็บการกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง

ภัยแล้ง เป็นภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชน

กรมชลประทาน เดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าปัจจุบันทุกพื้นที่ทั่วประเทศกำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคไวรัสโควิด19 แต่ในภารกิจหลักของกรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือ

ร่วมใจสู้ภัยแล้ง และ COVID-19 กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานเกษตรกร สร้างขวัญและกำลังใจ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

กรมชลประทาน แถลงข่าวพร้อมสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน และแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก

กรมชลประทาน จัดแถลงข่าวการเตรียมพร้อมสนับสนุนการเพาะปลูกพืช และแผนการส่งน้ำฤดูฝนปี 2563 ภายหลังที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ภัยแล้ง รุนแรง! เผยปริมาณนํ้าในเขื่อน บางแห่งถึงขั้นติดลบ

ภัยแล้ง 20 มีค. 63 เว็บไซต์ https://www.thaiwater.net ได้รายงานรายชื่อเขื่อนที่มี % ของปริมาณน้ำใช้การได้คงเหลือน้อยในระดับวิกฤตเวลานี้

กรมชลประทาน เร่งระดมน้ำช่วยชาวบุรีรัมย์ มั่นใจเมืองบุรีรัมย์มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับชาวบุรีรัมย์ หลังปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

กรมชลประทาน เดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกร ในพื้นที่อีสานกลาง บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดรับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกร เพื่อบรรเทาการสูญเสียรายได้จากภัยแล้งปี 2563 ในพื้นที่ภาคอีสานกลาง

กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดจ้างแรงงานในเขตชลประทาน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

1 2 3 12