ภาพจิตกรรม

วัดในญี่ปุ่น ดึงคนเข้าวัดด้วยภาพอนิเมชั่นชายรักชาย เมินถูกถอดโบราณสถาน

ฉีกทุกแบบจิตรกรรมฝาพนังวัด เมื่อวัดในญี่ปุ่น ติดตั้งภาพจิตกรรมบุคคลในประวัติศาสตร์เชิงชายรักชายแบบวาดหวิว เจ้าอาวาสเผย ต้องการดึงคนรุ่นใหม่เข้าวัด ผู้ […]