ภาวะขาดแคลนน้ำ

ภาวะขาดแคลนน้ำ!ชาวอาหรับ 70 กว่าล้าน เสี่ยง โควิด19

โควิด19 เว็บไซต์ซินหัวรายงานว่า คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียตะวันตกแห่งสหประชาชาติ (ESCWA) เปิดเผยว่าภาวะขาดแคลนน้ำในภูมิภาคอาหรับ