ภาวะซึมเศร้า

“โรคซึมเศร้า” เกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติ ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจ

ในระยะหลังมานี้ เราจะเห็นข่าวการฆ่าตัวตายที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับ โรคซึมเศร้า อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต

อยากรู้ว่าตัวเองเป็น “โรคซึมเศร้า” ไหม?

ปัจจุบันเริ่มมีข่าวการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุของการกระทำก็แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการผิดหวังกับการกระทำของตัวเอง ความรู้สึกกดดันจากคนรอบข […]

เด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเพศหญิง!

ผู้ปกครองสามารถป้องกันอาการและภาวะซึมเศร้าของเหล่าเด็ก ๆ ได้ด้วยการสื่อสารโดยใช้ความจริงใจและการเปิดใจรับฟังในการพูดคุยเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขารู้ส […]