ภาวะซึมเศร้า

ทำความรู้จัก โรคกินไม่หยุด หรือ Binge Eating Disorder (BED) นำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

ทำความรู้จัก โรคกินไม่หยุด หรือ Binge Eating Disorder (BED) ชื่อโรคอาจจะดูไม่น่ากลัว ส่งผลหระทบต่อการใช้ชีวิตและนำไปสู่ ภาวะซึมเศร้า

“โรคซึมเศร้า” เกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติ ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจ

ในระยะหลังมานี้ เราจะเห็นข่าวการฆ่าตัวตายที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับ โรคซึมเศร้า อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต

อยากรู้ว่าตัวเองเป็น “โรคซึมเศร้า” ไหม?

ปัจจุบันเริ่มมีข่าวการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุของการกระทำก็แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการผิดหวังกับการกระทำของตัวเอง ความรู้สึกกดดันจากคนรอบข […]

เด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเพศหญิง!

ผู้ปกครองสามารถป้องกันอาการและภาวะซึมเศร้าของเหล่าเด็ก ๆ ได้ด้วยการสื่อสารโดยใช้ความจริงใจและการเปิดใจรับฟังในการพูดคุยเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขารู้ส […]