ภาษีที่ดิน 2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง การงด-ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การงดหรือ ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ พ.ศ.2562 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกร […]

เลื่อนเก็บ ภาษีที่ดิน 2563 จากเดือน เมษายน เป็น สิงหาคม

รัฐบาลเตรียมเก็บ ภาษีที่ดิน 2563 กำหนด เก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง แต่ขยายเวลาเป็นภายในเดือน สิงหาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย