Tag: ภูมิใจไทย

ภูมิใจไทย เคาะชื่อนั่งรัฐมนตรีฯ

14 มิถุนายน 2562

ติดตามรายการ Bright News ปล่อยหมัด : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 19.00 น. ทางไบรท์ทีวี ดิจิทัลทีวีและเคเบิล ช่อง 20 หรือรับชมทาง www.brighttv.co.th/th/live

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ