มณฑลกุ้ยโจว

พาชม วิถีการผลิต เครื่องปั้นดินเผาจือจินซา มรดกที่เครื่องจักรก็ทำไม่ได้!

วิถีผลิต เครื่องปั้นดินเผาจือจินซา ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2007 ปัจจุบัน โรงงานผลิต

จีน ทำได้! ขจัดความยากจนออกจากทุกอำเภอทั่วประเทศสำเร็จ

จีน ประกาศความสำเร็จในการปลดอำเภอยากจนที่เหลือทั้งหมดในประเทศออกจากบัญชีรายชื่ออำเภอยากไร้เป็นที่เรียบร้อย