มนุษย์กู้ภัย

ช่วยด้วยหัวใจ!มนุษย์กู้ภัยไม่หยุดสงกรานต์

หนึ่งวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับภารกิจในหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัย โดยเธอมีอายุเพียง 26 ปี ที่มีจิตมุ่งมั่น และทำหน้าที่มากว่า 5 ปี กับแรงกายและแรงใจที่จะคืนกับสังคม โดยไม่มีวันหยุด แต่เธอกับเห็นว่า นี่คือวันพักผ่อนของเธอ