มนูญ ณ ชาตรี

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 1 ทหาร 3 ตำรวจประพฤติชั่ว-ผิดวินัยร้ายแรง

วานนี้ 27 มีค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร