Tag: มรดกโลก

เร่งทำเอกสารเพิ่ม หลัง ‘ป่าแก่งกระจาน’ วืดเป็นมรดกโลก

08 กรกฎาคม 2562

ป่าแก่งกระจานของไทย ยังไม่ถูกรับรองเป็นมรดกโลกปี 2562 สาเหตุไทยส่งข้อมูลช้าไม่ทันพิจารณา ขณะที่คณะผู้แทนไทยเร่งทำเอกสารเพิ่ม จากกรณีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ยังไม่พิจารณาป่าแก่งกระจาน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หลังจากไทยส่งข้อมูลช้าไม่ทันพิจารณา พร้อมได้มีมติในที่ประชุมได้หยิบประเด็นกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นมาพิจารณา โดยระบุว่าให้ประเทศไทยไปทำข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 อย่างคือ 1. ให้ดำเนินการเรื่องขอบเขตระหว่างไทยและเมียนมา 2.ให้ไปทำข้อศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขอบเขตพื้นที่ที่ลดลงว่ายังอยู่ภายใต้ข้ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ