มรภ.สวนสุนันทา

มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร กัญชา เวชศาสตร์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ๅ แฟนเพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแ […]