มลพิษหมอกควัน

มลพิษทางอากาศ มีผลทำให้กระดูกอ่อนแอ โดยไม่รู้ตัว

ในการศึกษา ประเด็นทางด้านกายภาพของมนุษย์มีหลายชิ้นงาน มีความน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพบ่งชี้ มลพิษมลพิษทางอากาศ

สาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 8 ของคนยุโรปคือมลพิษ

มลพิษ หากพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิต หลายๆคน อาจจะมองว่า มนุษย์อาจจะเสียชีวิตอันมีที่มา จากสาเหตุของโรคร้าย โรคเรื้อรัง

มนุษย์โง่เพิ่มขึ้น เพราะ “มลพิษหมอกควัน”

ปัญหา “มลพิษหมอกควัน” ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นับได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผล […]