มลภาวะจีน

NASA เผยภาพมลภาวะจีนลดลง หลัง ไวรัสโคโรนา ระบาด

ไวรัสโคโรนา ภาพถ่ายจากดาวเทียมขององค์การ NASA และองค์การอวกาศยุโรปเปิดเผยว่ามลพิษทางอากาศในจีนลดลงนับตั้งแต่มีการระบาดของ โรคโควิด-19