มศว.ประสานมิตร

ไฟไหม้! เครื่องปั้มลม คณะศิลปกรรม มศว.-คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เกิดเหตุเพลิงไหม้ เครื่องปั้มลม ภายในห้องเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คาดไฟฟ้าลัดวงจร