มสธ.

แนะเลี่ยงจราจรรอบ”มสธ.” 4-12 เม.ย. ราชภัฏรับปริญญาบัตร

แนะเลี่ยงจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ มีงานซ้อมใหญ่และพระราชทานปริญญาบัตร 4-12 เม.ย. 62 3 เม.ย. 2562 เนื่องด้วยมีกำหนดการพิธีพ […]