มหกรรมสัปดาห์หนังสือ

หนังสือของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นที่นิยมในงานมหกรรมสัปดาห์หนังสือ

งานมหกรรมสัปดาห์หนังสือปีนี้ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับความสนใจจากปประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหนังสือสารานุกรมไทย ซึ่งเป็นพระราชด […]