มหรรณพ เดชวิทักษ์

มหรรณพ ห่วงพระสงฆ์!! แนะ 8 ข้อ ปฏิบัติแก่ ปชช. เวลาไป ทำบุญ

ทำบุญ วันที่ 12 เม.ย. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีการระบาด