มหานิกาย

เปิดประวัติ “สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20” ในรัชกาลที่ 10

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” (อัมพร อัมพโร) ปัจจุบัน สิริอายุ 89 ปี พรรษา 68 เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเ […]