มหาวิทยาลัยจอร์เจีย

วิจัยสหรัฐฯ จอดรถตากแดด สามารถป้องกันเชื้อ โควิด19

เพจ สถาบันทิศทางไทย-Thai Move Institute เผยแพร่ข้อมูล ระบุว่าการ จอดรถตากแดด สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ได้