มหาวิทยาลัยจุฬา

ห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ-จุดประกายความคิดใหม่

ห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ พื้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ผลงานดีจนคว้ารางวัลอันดับ 1 หมวด Library งาน Best of Year Awards 2019