มหาวิทยาลัยศิลปากร

ม. ศิลปากร ปิดการเรียนการสอน 19-20 ก.ย ห้ามเข้าออกพื้นที่ 24 ชั่วโมง

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้งดจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทำการในพื้นที่

ศิลปากรออกกฎเอาใจนักศึกษา ห้ามเจ้าหน้าที่ “หัวร้อน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร เอาใจนักศึกษา ออกประกาศมหาวิทยาลัยให้ยึดหลักปฏิบัติ Student First ห้าม “หัวร้อน” ให้บริการนักศึกษาด้วยรอยยิ้ม สุภาพ อดทน หวั่นเกิดเ […]