มหาวิทยาลัยสงฆ์

ปมยื่นบัญชีทรัพย์สิน “สกัดโกง” งบฯ มหาวิทยาลัย

กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที หลังจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทร […]