มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิตโพล เผย 5 เหตุผล ชนวนเหตุม็อบลงถนนชุมนุม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ“การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้” เพื่อสะท้อน

สวนดุสิตโพล ชี้ สังคมเปลี่ยน ความเอื้ออาทรคนไทยลดลง

สวนดุสิตโพล ชี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้ความเอื้ออาทรคนไทยลดลง แนะ ครอบครัวสถานศึกษาปลูกฝังความเอื้ออาทร

สวนดุสิตโพล ประชาชนส่วนใหญ่ชี้รัฐบาลไม่มั่นคง ซัดจุดอ่อนเศรษฐกิจตกต่ำ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,768 คน ต่อเสถียรภาพรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยมองการปรับเปลี่ยนในพลังประชารัฐเป็นเรื่องการแย่งชิงอำนาจ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,108 คน ทางออนไลน์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ในหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ! ปชช. มองอภิปรายทั่วไปดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลสำรวจสวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนมองภาพรวมอภิปรายทั่วไปดี ชมฝ่ายค้านเตรียมความพร้อมดี