มหาวิทยาลัยอันดับ1

มหิดล ขึ้นแท่น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในไทย จัดโดย Times Higher Education

มหิดล – ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก