มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค้าน พ.ร.บ.ยา ขยายวง เภสัช ม.อุบลฯ แสดงพลัง

ค้าน พ.ร.บ.ยา ขยายวง คณะเภสัช ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมถกประเด็นปัญหา พร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ รวมพลัง คัดค้าน พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ กระแสการคัดค้าน พ.ร.บ.ยา ฉบ […]