มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น

แหวกแนว! บัณฑิต มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาแบบ New Normal

บรรยากาศของพิธีสำเร็จการศึกษาประจำปี 2020 ของ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ที่จัดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างไปจากทุกปี