มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เพิ่งบานจ้า!! ชมพูพันธุ์ทิพย์ กำแพงแสน 2560 บานช้าแต่ยังสวย

ถนนสายโรแมนติกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมสวยสะพรั่งจากต้นชมพูพันธ์ุทิพย์ หรือซากุระเมืองไทย ที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่น ทำให้ผ […]