มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

3 พระจอมเกล้า ตั้ง กลุ่มมวลชนอาสา พร้อมผนึกกำลังม็อบประชาชนปลดแอก

กลุ่มมวลชนอาสา — นักศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยา […]