มหาวิทยาลัยเอกชน

“บอร์ดคุรุสภา” ไม่รับรองหลักสูตร 2 มหาวิทยาลัยเอกชน

เมื่อกลางปีที่ผ่านมา มีหลายมหาวิทยาลัยที่มีข่าวคราวว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์บางอย่าง ล่าสุดเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุรุสภา ไม่รองรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 มหาวิทยาลัยเอกชน เพิ่มเติม