มหาเถระ

ศรีสุวรรณ ร้องมหาเถระ-สำนักพุทธฯ เร่งจับสึกเหล่าอลัชชี ร่วมม็อบ 3 นิ้ว

นาย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล ยื่นคำร้องถึง

ศรีสุวรรณ จ่อยื่นมหาเถระ-สำนักพุทธฯ ลงดาบพระสงฆ์ร่วมชุมนุมม็อบราษฎร

นาย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เปิดเผยว่า ตามที่มีภิกษุ-สามเณร ออกมาร่วมชุมนุมสาธารณะ