มอกรุงเทพ

ม.กรุงเทพ ทุ่มทุน ขนทัพ BNK48 เรียกนักศึกษาเข้าเรียน

อย่างที่พอจะทราบข่าวคราวกันมาบ้าง ว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีจำนวนลดน้อยลงมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน หรือมหาวิ […]