มองไกลไทยแลนด์

ตัวอย่างรายการ มองไกลไทยแลนด์ ตอนที่ 4 “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” Smart Cities-Clean Energy

รายการมองไกล ไทยแลนด์ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ตอนที่ 4 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 22.15-22.45 น. ————&# […]