มอบสิ่งของ

‘ในหลวง ร.10’ มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัยที่อ่างทอง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.อ่างทอง