มอบเงินบริจาค

“คำชะโนดบางกอก” มอบเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

คำชะโนดบางกอก จัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปี