มอบโล่เชิดชูน้องแบม

มอบโล่เชิดชู “น้องแบม” เปิดโปงทุจริต

สภาคณาจารย์ ม.มหาสารคาม มอบโล่เชิดชู “น้องแบม” เปิดโปงขบวนการทุจริตภายในศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น