มอเตอร์เวย์พัทยา

กรมทางหลวง ใจดี เปิดให้ใช้ มอเตอร์เวย์พัทยา – มาบตาพุด ฟรี 22 พ.ค. ถึงสิ้นเดือนสิงหา

กระทรวงคมนาคมมีนโยบาย เร่งรัดก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด มีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ มอเตอร์เวย์พัทยา