มะขามหวานพันธุ์สีชมพู

พลิกวิกฤต! เกษตรกรแปรรูปมะขามหวานพันธุ์สีชมพูราคาถูก ส่งออกสร้างรายได้งาม

เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานที่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส รวมกลุ่มนำมะขามหวานพันธุ์สีชมพูราคาถูกเพียงกิโลกรัมละ 15–25 บาท แปรรูปสร้างมูลค่าขึ้นถึงเกือบกิโลกรัมละ 300 บาท ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ สร้างรายได้งาม