มะริด

พบชิ้นส่วนเครื่องบินกองทัพเมียนมาตกทะเลอันดามัน

เครื่องบินลำเลียงของกองทัพเมียนมาขาดการติดต่อเมื่อบ่ายวันพุธ ขณะบินจากเมืองมะริดไปนครย่างกุ้ง เรือและเครื่องบินค้นหาในทะเลอันดามันพบชิ้นส่วนของเครื่องบินแล้ว แต่ยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้โดยสารและลูกเรือ