มะเขือเทศ

จ.สกลนคร อากาศแปรปรวน เกษตรกรรีบเก็บมะเขือเทศหนีฝน

เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศใน จ.สกลนคร ต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากพบสภาพอากาศที่แปรปรวนต่อเนื่อง หวั่นเจอโรคพืชทั้งโรคใบจุด หรือโรครากำมะหยี่