มะเร็งตับอ่อน

4 พฤติกรรมเสี่ยง มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน : ตับอ่อน เป็นหนึ่งในอวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นต่อมทรงยาวรีคล้ายใบไม้ อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารใกล้ลำ