มะเร็งไส้ตรง

กรมการแพทย์ แนะเลี่ยงอาหารไขมันสูง-ฟาสต์ฟู้ด ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่-ไส้ตรง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า สำหรับประเทศไทยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงพบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 2