มาตรการพักชำระหนี้

บอร์ดบริหาร กองทุนสตรีฯ ยื่นมาตรการพักชำระหนี้เยียวยาลูกหนี้ผลกระทบโควิด-19

กองทุนสตรีฯ วานนี้ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ