มาตรการเข้มงวด

กรมขนส่งทางราง ประกาศมาตรการเข้มงวด เพื่อคัดกรองประชาชน

กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ กรมขนส่งทางราง ออกประกาศเพื่อเข้มงวดในการให้บริการระบบรถไฟทางไกลมาตรการคัดกรองและแจ้งประชาชนเกี่ยวกับมาตรการ