มาตรการเปิดผับ-บาร์

คกก.เฉพาะกิจ เปิดร่าง 22 มาตรการเปิดผับ-บาร์ จ่อเสนอศบค.

มาตรการเปิดผับ-บาร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ภายหลังจากคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ