มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค

มาตรการป้องกันโรค โควิด19 พื้นที่เขตชายแดน จ.ตาก ยังคุมเข้ม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.ตาก ชื่นชมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค โควิด19 ในพื้นที่เขตชายแดนอย่างเข้มข้น