มานพ

ราชกิจจาฯประกาศ เลื่อน “มานพ คีรีภูวดล” แทน “ ธนาธร ”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็ […]